You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

فنرهای پیچشی

این گروه از فنرها همواره بدلیل دارا بودن اشکال پیچیده و گوناکون نیز عملکردهای چندگانه مورد استفاده در صنایع بسیاری می باشد.
تولید فنر های پیچشی در شرکت صنعتی زمان فنر توسط پیشرفته ترین ماشین آلات CNC و تحت فرآیندهای خطا ناپذیر سازی شده با انواع مفتول های آلیاژی در گستره ضخامت مفتول 15. الی 7 میلیمتر جهت ارائه به مشتریان محترم تولید می گردد. 

&