مقاله ها

امکانات آزمایشگاهی

امکانات آزمایشگاهی مناسب همواره لازمه ارائه محصولات با کیفیت و قابل اطمینان می باشد.
آزمایشگاه تخصصی شرکت صنعتی زمان فنر با دارا بودن تجهیزات مدرن و پیشرفته تمامی آزمایشات مورد نیاز را بروی محصولات خود و مواد اولیه انجام میدهد.
برخی از امکانات آزمایشگاهی :
تست سالت اسپری        تست استحکام کششی فنر
تست های دوام و خستگی              تست نیرو و ضریب سختی
تست های ابعادی
مکمل این گروه از آزمایشات استفاده از ابزار های کنترلی حین تولید و محصول نهایی می باشد.

&